Proizvodi

Princip delovanja procesnega krmilnika ADAPTI MAT

V procesnem krmilniku ADAPTI MAT se ne skriva nobena čarovnija. Krmilnik nadzoruje proces in v realnem času in reagira na osnovi patentiranih adaptivnih krmilnih strategij. Neželeni pogoji delovanja, kot so zažiganje, kratki stiki, umazanija v reži in plinske razelektritve se razpoznajo s primerjavo želenega poteka električnega impulza razelektritve s trenutnim potekom.
oblika-pulza.jpg
ADAPTI MAT v trenutku reagira na neželene pogoje brez posredovanja operaterja. V primeru slabih pogojev bistveno zmanjšuje efekt lokaliziranja razelektritev in s tem poveča kvaliteto obdelovane površine ter stabilnost delovne reže. Večnivojska krmilna strategija (patentna prijava DE 100 17 109A1) se avtomatično prilagaja režimu obdelave. Če krmilnik zazna slabe pogoje v EDM procesu, reagira s kombiniranjem naslednjih ukrepov:
  • hitro prekine tokovni impulz ob nenormalnih razelektritvah (< 1µsec),
  • podaljša čas pavze (deionizacije) med implulzi,
  • aktivira cikel umikanja – kratek odmik elektrode preko servo signala, ki izboljša transport produktov erozije iz delovne reže, ali
  • aktivira cikel izpiranja – daljši hitri odmik elektrode, ki izpere električno prevodno umazanijo iz delovne reže.
Cikel izpiranja se proži samo po potrebi. Čas med dvema cikloma izpiranja ter dolžina izpiranja se določita s statističnim vrednotenjem delovnih pogojev. Ta logika v celoti zamenja običajno "varno" izpiranje s cikličnim časom in s tem do 70% zmanjša mrtve čase, porabljene za odmikanje.

ADAPTI MAT prav tako minimizira neželen efekt lokalizacije razelektritev, ki poslabša učinkovitost EDM procesa zaradi lokalnega pregrevanja in lahko – v ekstremnih primerih v kombinaciji z zažiganjem – povzroči nalaganje grafita na grafitnih elektrodah.