Proizvodi

7 ADAPTI PULSE Opcije

Zunanji C-box (predvsem za obdelavi PKD materialov)

Izbira kapacitivnost v 3 stopnjah 100nF, 220nF, 440 nF;

Vodno hlajenje

Zaprt sistem za hlajenje z vodo (zunanji hladilnik ni priložen).

Dodatna generatorska stopnja 30A

Z dodajanjem dodatnih generatorskih stopenj (opcija) je mogoče doseči ekstremne nizkonapetostne tokove. K osnovnem generatorju se lahko doda do 10 dodatnih generatorskih stopenj.

Osnovne lastnosti dodatne generatorske stopnje so:
  • 3x400V /1kW, 19" ohišje 3HEx630mm, teža 35 kg
  • Maksimalni delovni tok 30A/100V.

Večkanalni pogon

Generator lahko podpira do 4 ločene kanale kot posebno možnost.